Zaniar Matapour skuldig i grov terror – blir dømd til 30 års forvaring

Zaniar Matapour (45) er i Oslo tingrett dømd for skytinga under Oslo Pride for to år sidan, skriv fleire medium.

NPK-NTB
Publisert

VG , TV 2 og NRK erfarer alle at han får 30 års forvaring med 20 års minstetid.

Påtalemakta la til grunn at angrepet var ei terrorhandling og la ned påstand om 30 års forvaring, den strengaste straffa i lova, då rettssaka vart avslutta 16. mai.

Tilrekneleg

Det har vore uomstridt at Matapour drap to personar og påførte ni andre skotskadar då han tok fram to skytevåpen frå ein bag og fyrte laus mot menneskemengda i og utanfor Per på Hjørnet og London Pub natt til 25. juni 2022. Det har heller ikkje vore usemje mellom partane at skytinga var terrormotivert.

Derimot hevda Zaniar Matapours forsvarar Marius Dietrichson i prosedyren sin at angrepet skjedde som følgje av ulovleg provokasjon frå norske styresmakter, først og fremst i form av Etterretningstenesta. I tillegg meiner han at Matapour er strafferettsleg utilrekneleg.

Oslo tingrett slår no altså fast det motsette – at 45-åringen er tilrekneleg.

111,9 millionar til 312 fornærma

Zaniar Matapour blir dømd til å betale over 100 millionar kroner i oppreising og erstatning til 312 fornærma for Oslo-skytinga 25. juni for to år sidan, ifølgje TV 2, NRK og VG.

Då hovudforhandlingane byrja, var det registrert 244 fornærma, men det kom til fleire undervegs i rettssaka. Då saka vart avslutta, hadde 312 personar status som fornærma.

Dei fornærma er delt inn i ulike grupper, der bistandsadvokatane har bede om oppreising. Summane spenner frå 350.000 kroner til 550.000 kroner, ifølgje TV 2.

Dei fornærma la ned krav om over 112 millionar kroner for fysiske eller psykiske skadar dei vart påførte. NRK skriv at Matapour må betale 111,9 millionar kroner til dei fornærma. Andre medium oppgir ikkje den summen.

Støttegruppa er letta

Leiar i Støttegruppa 25. juni, Espen Evjenth, seier det blir opplevd som at dei fornærma har vorte trudde og tekne på alvor med dommen mot Zaniar Matapour.

– Dette er ei stor lette for mange av medlemmene våre. Det var 24 fornærma som vitna i retten, og dei utviste eit beundringsverdig mot ved å fortelje ope om kva som skjedde med dei, kor redde dei var og korleis dette har påverka dei i ettertid, seier han til NTB.

Evjenth vart sjølv skoten i panna under angrepet mot den skeive utestaden London Pub. Han legg særleg vekt på at tingretten slår fast at angrepet var eit terrorangrep.

– Vi skal lese dommen nøye, men med det vi no veit, så opplever vi at dei fornærma har vorte trudde og tekne på alvor.

Vidare seier han at det er viktig for dei ramma at samfunnet anerkjenner det dei no har vore utsette for.