Laurdag 24. februar er det to år sidan Russland gjekk til åtak på Ukraina. Krigen har resultert i både utbomba bygningar og veggmåleri som løftar kampanda.

Andrea Rygg Nøttveit
Publisert
Oppdatert 27.02.2024 10:02

Russland sin invasjon av Ukraina har prega nyheitsbiletet og verdspolitikken dei siste to åra.

I Ukraina har krigen sett sitt preg på gatebiletet, både i form av skadar og kunst.

Krigen har gitt Ukraina nye folkeheltar, nokre meir segnomspunne enn andre.

Òg våpenstøtta som Ukraina er avhengig av, har skapt nye figurar.

Dødstala i Ukraina er usikre på begge sider. Det er mistanke om at Russland underrapporterer tala og Ukraina går heller ikkje ut med sine, men i august estimerte New York Times at 70 000 var drepne på ukrainsk side.

Dei falne er både sivile, frivillige og soldatar.