Gytis Blaževičius (23) er ny leiar i Natur og Ungdom

Den nye leiaren seier han vil byggje opp Natur og Ungdom så organisasjonen kan famne fleire.

Åshild Slåen
Publisert

Det var Altinget som omtalte saka fyrst.

Blaževičius tek over for Gina Gylver, som har vore leiar i Natur og Ungdom sidan 2022.

Gytis Blaževičius ved Natur og Ungdom sitt landsmøte i fjor, 2023. Foto: Frida Baewert / Natur og Ungdom via Flickr (CC BY-ND 2.0 DEED)

– Det er utruleg stort, skummelt og gøy, sjølvsagt. Det er et stort ansvar, seier han til Altinget.

Han er likevel ikkje heilt fersk i jobben. I 2022 vart Blaževičius valt inn som 1. nestleiar i organisasjonen, men han vore engasjert i miljørørsla sidan skulestreiken i 2018. Han har vakse opp i både Litauen og på Nes i Hedmark.

Natur og Ungdom har det travelt framover, med både markering mot gruvedrift på havbotnen, og dom frå Høgsterett i søksmålet mot dumping av gruveavfall i Førdefjorden.

Før valet vektla han at det er viktig at Natur og Ungdom er til stades i fleire prosessar fram mot 2030 og 1,5-graders-målet.

– Eg er motivert til å byggje eit Natur og Ungdom som omfamnar fleire, og jobbe med dei sakene som medlemmene løftar fram, skreiv han om kandidaturet sitt.