Kvinner er flinkare enn menn til å teste seg for klamydia

Nynorsk Pressekontor
Publisert

I fjor vart det avlagt 125.839 klamydiatestar av kvinner og 52.971 prøver av menn i aldersgruppa 20–29 år.

I denne aldersgruppa var 9,3 prosent av testane for kvinner positive, medan 15,3 prosent var positive hos menn, viser tal frå FHI, skriv Aftenposten.

Så langt i år har totalt 1175 menn og 628 kvinner testa positivt for seksuelt overførbare infeksjonar i Noreg. Tala vart oppdaterte måndag 24. juli.

I Oslo er talet på positive gonoré- og klamydiatestar tilbake på omtrent same nivå som i 2019, før pandemien. Spesielt har det vore ein sterk auke i gonorétilfelle det siste året.


Hormonell prevensjon som p-piller og p-stav blir gratis for alle under 20 år. Foto: Beate Oma Dahle / NTB / NP