Birgitte Vågnes Bakken
– Oppdatert 22.05.2023 14:05

Vil du heller skrive ut quizen, finn du spørsmålsark her og fasiten her!

Lukke til! 🇳🇴

Resultat:  

Vurdering:  


🇳🇴 Vil du quize gjestane enda meir? Her er fjorårets 17. mai-quiz frå Framtida.no.

Vesle Mette Ørnelund feirar nasjonaldagen i 1947. Foto: Leif Ørnelund/Digitalt Museum/CC BY SA 4.0