5 gode nyheiter for deg som synest nyheitsbiletet ser mørkt ut

Debatt
Publisert

Dette er ei liste sett saman av Marte Hansen Haugan, talsperson for Verdens Beste Nyheter og påtroppande leiar i Changemaker. Tekstane var først publisert i Verdens Beste Nyheter, og er sett om til nynorsk av Framtida.no.

Verdens Beste Nyheter arbeider for å rette søkjelyset mot dei positive nyheitene verda over og framstega som druknar litt i eit hektisk nyheitsbilete.

Zambia med stort framsteg i kampen mot dødsstraff

Plakat mot dødsstraff framfor høgsterett i USA

Biletet er frå ein demonstrasjon i 2021 framfor høgsterett i USA i høve dødsdommen mot Dzhokhar Tsarnaev, som var ein av mennene som stod bak bombeåtaket under Boston maraton i 2013. Illustrasjonsfoto: Maria Oswalt/Unsplash

I løpet av fjoråret blei dødsstraff formelt avskaffa i fire land: Papua Ny-Guinea, Den sentralafrikanske republikk, Ekvatorial Guinea og i desember 2022 føydde Zambia seg inn i rekka av land som har avskaffa dødsstraff. Når stadig fleire land sluttar å bruke metoden, viser det at menneskerettane blir tekne på alvor.

Nytt håp for regnskogen i Brasil

Urfolkskvinne med hodepryd

Sônia Guajajara er Brasil sin første urfolksminister. Foto: Ricardo Stuckert/PR

I Amazonas bur 33 millionar menneske, inkludert 1,4 millionar urfolk. Brasils president Lula har utnevnt Sônia Guajajara til den første urfolksministeren, og tilsett fleire miljøvernarar og urfolk i offentlege nøkkelstillingar.

Han meiner vernet av urfolk sine rettar og opprettinga av nye urfolksterritorium no får ny giv og at dette vil gje resultat ved at avskoginga går drastisk ned i område der urfolk får juridiske rettar til å forvalte eigne landområde.

2 milliardar kg havplast fjerna

Skip i havet

Foto: The Ocean Cleanup

Kvart år hamnar millionar tonn med søppel i havet, og skadar både økonomi, klima, miljø og økosystem. I ei evaluering gjort av FNs miljøprogram i 2021 vert det estimert at mellom 9 og 14 millionar tonn plast hamnar i havet årleg. Sidan 2013 har den nederlandske organisasjonen The Ocean Cleanup jobba med å ikkje berre fjerne plast og anna søppel frå havet, men også stanse tilflytinga av meir.

Oppstartsbedrifter satsar på elektriske bussar i Kenya

Elektrisk buss

Elektriske busser gir renere luft, mindre støy og er billigere å drifte. Foto: York Region/ CC BY-NC-ND 2.0

I februar skreiv CNN om elektriske bussar som fører ein stille revolusjon i Nairobi. Den kenyanske hovudstaden har blitt eit sentrum for fleire pilotprosjekt, med sikte på å elektrifisere og effektivisere transportsystemet.

To oppstartsbedrifter satsar for fullt på utplassering av elektriske bussar i Kenya sin hovudstad Nairobi. Målet er å skape eit meir effektivt og påliteleg transportsystem, betre luftkvalitet i byen og nye jobbar.

Costa Rica med ambisiøs avkarboniseringsplan

Illustrasjonsfoto: Leslie Cross/Unsplash.com

Sjølv om fleire enn 110 land har forplikta seg til å nå nullutsleppsvisjonen, betre kjent som Paris-avtalen frå 2015, har få land vedteke lover eller sett planar ut i livet for å nå målet.

Costa Rica er eit av landa som tok saka i eigne hender då dei i 2019 vedtok ein avkarboniseringsplan for å skape grønn økonomisk vekst og samtidig redusere forureining og utslepp av klimagassar. Imponerande nok har landet allereie nådd 61 prosent av delmåla sett i det første av tre steg i den nasjonale avkarboniseringsplanen – blant anna innan transportsektoren.


Vil du ha vekentlege nyheitsoppdateringar og lyspunkt frå Framtida rett i innboksen? Meld deg på vårt nyheitsbrev!

 

Verdens Beste Nyheter

  • Verdens Beste Nyheter er ein informasjonskampanje som formidlar framsteg og positive resultat frå utviklingsland.
  • Kampanjen er eit samarbeid mellom Changemaker, Press, Menneskerettighets Akademiet, SAIH, Verdas matvareprogram, Digni, Forum for utvikling og miljø, FN-sambandet, Spire, Fokus, Design Without Borders, Human Rights Documentary Film festival, Fairtrade, Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom, Freethem Norge, Sex og Politikk, Foreningen for internasjonale vannstudier (FIVAS).