Quiz: Kor mykje kan du om barns rettar?

Bente Kjøllesdal
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

I dag er det 30 år sidan FNs barnekonvensjon vart vedteken. Den slår fast både kva born skal ha rett til, og kva dei skal ha fridom frå.

Det er få ting det er like utbreidd semje om i verda som Barnekonvensjonen, men har du nok kunnskapar om den til å få alt rett?

Resultat:  

Vurdering: