20. november 1989 vart Barnekonvensjonen vedteken. Det lyt feirast med quiz!
Bente Kjøllesdal

I dag er det 30 år sidan FNs barnekonvensjon vart vedteken. Den slår fast både kva born skal ha rett til, og kva dei skal ha fridom frå.

Det er få ting det er like utbreidd semje om i verda som Barnekonvensjonen, men har du nok kunnskapar om den til å få alt rett?

Resultat:  

Vurdering:  

 

LES OGSÅ

ANNONSE