QUIZ: Har du fått med deg kva som skjedde i veka som var?

Nyheitsquiz for veke 32: Test ut kva du hugsar!

Framtida
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.