Skriv om kva du meiner me bør leva av i framtida! Over 3.000 kroner i premiar.
mm

Framtida.no og Magasinett inviterer til skrivekonkurranse for ungdom.

Me premierer førsteplassen med 2000 kroner. Alle som er med i skrivekonkurransen kan bli trekt ut som vinnarar av bokpremiar.

Tips til kva du kan skrive om:
– Korleis kan samfunnet vårt bli meir berekraftig?
– Kva er løysinga på klimautfordringane?
– Kva skal me leva for i framtida?
– Kva yrke og utdanning vil det vera behov for i framtida?
– Kva vil vera framtida for lokalsamfunna som i dag er avhengige av oljeindustrien?
– Korleis kan ein klara å halda oppe busetnaden over heile landet?
– Korleis bør samfunnet tilpassa seg dei klimaendringane som kjem på best mogleg måte?
– Korleis ser draumesamfunnet ditt ut?

Sjanger: Artikkel, lesarbrev, kronikk, kåseri
Lengde: Maks 3500 teikn (inkl. mellomrom), men gjerne kortare!
Premie: 1. plass: 2000 kroner. Alle som er med i skrivekonkurransen kan bli trekt ut som vinnarar av bokpremiar.
Aldersgrense: under 20 år
Innleveringsfrist: 8. februar 2019

Teksten din kan du sende inn til magasinett @ gmail.com!

Oppdatert: fredag 7. desember 2018 12.43

Kommentarar

ANNONSE