Kvar ny overføringskabel aukar straumprisen og trugar norske industriarbeidsplassar, meiner Industri Energi.
NPK
NPK

Dei to utanlandskablane som er under bygging, vil truleg auke straumprisen med rundt tre øre, skriv Nationen. Fagforeininga Industri Energi er imot å byggje straumkablar til utlandet.

– Kvar ny overføringskabel for straum trugar både lønsemda og arbeidsplassar i industrien, seier spesialrådgjevar Geir Vollseter i Industri Energi til avisa.

Skeptisk til å kople norsk fossekraft til Storbritannia

Den kraftintensive industrien brukar om lag 30 prosent av all elektrisitet i Noreg. Vollseter er særleg skeptisk til å kople seg til Storbritannia med kabel, slik North Sea Link skal gjere. Den lengste sjøkabelen i verda skal gå frå Suldal i Rogaland til Blythe i Northumberland.

– England har dei høgaste kraftprisane i Europa. Difor er presset størst for å byggje kablar dit. Eitt øre i prisskilnad betyr 400 millionar i auka driftskostnad for industrien i Noreg. Nettleiga aukar og med mange øre når ein byggjer kablar.

Noreg er allereie i dag kopla til det nordiske og nordeuropeiske kraftnettet og blir såleis påverka av dei europeiske kraftprisane.

LES OGSÅ

ANNONSE