mm

Fødd: 1940
Har skrive: ca 50 bøker – 15-20 for barn og unge, 10-12 diktsamlingar for vaksne, 3 romanar, 6 artikkelsamlingar o.a.

Kva hjelpemidlar har du glede/nytte av som forfattar:
Forutan skriveutstyr – eit godt og tenestevillig folkebibliotek med leksika, fagbøker og oppslagsverk + eit godt, privat husbibliotek med bøker det offentlege biblioteket ikkje har.

Brukar du musikk til arbeidet, og i så fall kva:
Ja, alltid. Alle slag, men primært jazz.

Dine gode råd eller tips til forfattarspirer:
Bli ein god lesar!

Oppdatert: tysdag 23. januar 2018 20.00
ANNONSE