Me søkjer etter idérike og engasjerte nyhendejournalistar med god, nynorsk språkføring.
mm

Framtida.no søkjer etter ein journalist, sommarvikarar, skribentar og frilansarar som vil laga god og spennande journalistikk om politikk, utdanning og kultur for ungdom mellom 15 og 25 år.

Me søkjer etter deg som:

  • har evne og lyst til å arbeida fram gode idéar til gode saker
  • er god til å skriva og formidla for unge, og veit kva ungdom mellom 15 og 25 år er opptatt av
  • er god på å samarbeida, har eit godt nettverk og arbeider sjølvstendig
  • har gode allmennkunnskapar og følgjer med i nyhendebildet.
  • har god bildeforståing, meistrar foto og gjerne enkel video
  • har god, nynorsk språkføring

Me tilbyr ein utfordrande jobb med stor fridom i eit lærerikt miljø – der du får høve til å utforska nye måtar å fortelja historier på.

JOURNALIST

Me lyser ut eit engasjement som journalist ved kontoret vårt i Oslo sentrum. Engasjementet varer i første omgang ut 2018, men med høve for utviding.

Dei viktigaste arbeidsoppgåvene blir å leita fram og skriva viktige nyhende for unge mellom 15 og 25 år, deska og formidla sakene våre til fleire lesarar gjennom sosiale medium.

Journalistisk erfaring på nett er ein klar fordel.

SOMMARVIKARAR

Arbeidsoppgåver: leita fram, skriva og formidla viktige nyhende for unge mellom 15 og 25 år.

Journalistisk erfaring på nett er ein fordel, men kan bli kompensert for gjennom ein kombinasjon av relevant utdanning og samfunnsengasjement gjennom frivillig arbeid.

SKRIBENTAR

Me søkjer òg etter skribentar som kan skriva aktuelle og gode argumenterande tekstar for ungdom.

 

Spørsmål om stillinga kan rettast til Svein Olav Langåker, redaktør Framtida.no, telefon 94875365.

Søknadsfrist for alle utlysingane: send søknad snarast, og innan 21. januar.

Søknad med cv og gjerne nokre arbeidsprøver kan du senda til on.ad1611579131itmar1611579131f@nie1611579131vs1611579131

Framtida.no er den einaste riksdekkande nynorske nettavisa. Nyhende- og debattavisa for unge har kring 50-90.000 brukarar i månaden, og har hatt auke i trafikken sidan starten i 2010. Avisa har kontor hos ABC Startsiden i Oslo sentrum, og hos lokalavisa Sunnhordland på Stord. Framtida.no blir drive av Landssamanslutninga av nynorskkommunar i samarbeid med ABC Startsiden.

 

Oppdatert: fredag 5. januar 2018 17.27
ANNONSE