– Nåde dykk om de ikkje nyttar a-ending her på Vestlandet, seier språkprofessor Sylfest Lomheim.

Anders Totland, Sunnhordland
Anders Totland, Sunnhordland

Saka vart først publisert i Sunnhordland

– Eg skal ikkje sjikanera den slappe dansken, men fakta er at det er mindre klang i slike språk som dansk og bokmål enn i nynorsk, seier Sylfest Lomheim.

Torsdag inntok han auditoriet på Nordbygdo ungdomsskule på Stord til trampeklapp frå elevane på 10. trinnet.

Lomheim snakka varmt om det nynorske skriftspråket, medan bokmålet – og særleg bokmålsbrukarane på Austlandet – fekk hardare medfart. 

– I Oslo er det ikkje alltid så mykje kunnskap og vit. Dei veit rett og slett ikkje kva dei snakkar om, sa Lomheim.

Heile 10.-trinnet på Nordbygdo ungdomsskule var samla for å høyra Sylfest Lomheim. Foto: Henrik Mundal Andreassen

– Hald på a-endinga
Han tok også til orde for å droppa e-endinga som mange nyttar, trass i at det er stikk i strid med dei lokale dialektane.

– Her på Stord skal ein elska og arbeida. Ein skal ikkje elske og arbeide. Viss ikkje de har fått beskjed av lærarane dykkar om å nytta a-ending, bør de ta dei i kragen, sa Lomheim.

Han viste til at også svenskane har a-ending i verba sine, medan bokmål og dansk har e-ending. Og, som Lomheim argumenterte for: Svensk er eit mykje større språk enn både bokmål og dansk.

– Nåde dykk om de ikkje nyttar den dominerande infinitiven i Norden, sa Lomheim.


Elias Alvsvåg fekk signert skriveblokk av Sylfest Lomheim. Foto: Henrik Mundal Andreassen

– Nøkkelen til alt
I tillegg til å snakka varmt om nynorsk, gjorde professoren det klinkande klart kva som må til for å bli ein god språkbrukar.

– Lær dykk fleire språk, oppmoda Lomheim, og argumenterte for at god språkforståing er nøkkelen til alt her i verda.

– Ikkje stopp med norsk og engelsk. Lær dykk eit tredje språk. Då stig marknadsverdien dykkar med ein gong, sa Lomheim.

LES OGSÅ: Kjøkkenspråket som forsvann


Oppdatert: sundag 4. juni 2017 19.30

LES OGSÅ

ANNONSE