For at elevar på vidaregåande skule skal sleppa å få fråvær når dei skal ta teoriprøva til førarprøva, tilbyr Statens vegvesen i Midt-Noreg eit utvida tilbod i haustferien.

NPK
NPK

Med unntak av Ålesund og Trondheim som har tilbod kvar dag, tilbyr dei andre trafikkstasjonane i Midt-Noreg til vanleg teoriprøver ein til tre dagar. I haustferien blir dette tilbodet no utvida.

– Hovudvekta av dei som tek teoriprøva til førarkortet er elevar på vidaregåande skule. Statens vegvesen reknar med at ein del ønskjer å bruka haustferien til teoriprøva for å sleppa fråvær og utvidar difor tilbodet, denne veka, skriv Vegvesenet på eigne nettsider.

På nettsidene er det laga ei tydeleg oversikt over kva dagar og klokkeslett det er mogleg å koma innom for å avleggja teoriprøva ved dei ulike trafikkstasjonane i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. (©NPK)

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 16.12

LES OGSÅ

ANNONSE