Kulturministeren møtte kulturnæringa på Øyafestivalen.

NPK-NTB
NPK-NTB

Etter å ha fått innspel frå aktørar frå kulturnæringa, trur kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) at ein heller bør endre på næringsstrukturen, enn å auke mengda statlege tilskot.

For første gang møttest aktørar frå kulturnæringa og representantar frå både kulturdepartementet, UD og Fiskeri- og næringsdepartementet for å få innspel til korleis Noreg kan tene pengar på, og leggje til rette for eksport av kultur.

– Det skjer mykje bra i denne næringa. Omsetninga av kulturproduksjon går veldig opp, men vi har eit stykke att i Noreg for å nå heilt til topps, seier Helleland til NTB etter møtet.

Ho trur likevel ikkje at auke i statlege tilskot er måten ein skaper utvikling i kulturbransjen på, trass i at alle aktørar som deltok på møtet ytra ønske om dette.

– Som vi ser i fleire andre land, trur eg ikkje nødvendigvis mange fleire statlege tilskot er løysinga. Vi må gjere noko med strukturane, og tenkje annleis rundt dette. Kultur må sest på som ei næring, seier Helleland.

– Må hindre lekkasje
Sjølv om det ikkje er mangel på kulturmessig talent i Noreg, og omsetning og sysselsetting i norske kulturnæringar har vakse eksplosivt dei siste ti åra, er det framleis mykje å uutnytta verdipotensial i norsk kultur.

– Noreg har lenge vore eit kulturmessig u-land, og vi har hengt langt etter til dømes Sverige. Dei har til dømes Stockholm, som etter kvart har blitt Nordens hovudkontor for musikkbransjen, seier Vegard Waske frå musikkmanagement-selskapet Mandelbaum til NTB.

Sjølv om han, til liks med dei fleste andre på konferansen, vil behalde eller auke tilskota til norsk kultur, er han derfor samd med kulturministeren i at det ikkje nødvendigvis er det viktigaste tiltaket.

– Det vi treng er konkurranse, og å etablere eit nettverk på bakken her i Noreg, for å hindre at norsk talent lekk til utlandet, seier Waske, til liks med representantane frå mellom anna litteratur- og filmindustrien.

Aktørar frå både film-, kunst-, arkitektur-, musikk-, dans- og spelbransjen var til stades, og det var brei semje om at Noreg bør forme ut ein samla strategi for eksport av kulturprodukt. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix / NPK

Ut av kulturrådet
Å etablere eit omfattande kulturelt nettverk i Noreg, der norske og internasjonale aktørar skal møtest og syte for at norske kulturprodukt blir synlege, kan likevel vise seg å bli komplisert og omfattande.

Derfor var eit potensielt samarbeid mellom Kulturdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Utanriksdepartementet, og næringa, svært velkommen hos dei framførte.

Ved møteslutt lufta Helleland eit forslag om å flytte såkalla «kreativ næring» ut av Kulturrådet, og etablere ei egen eining for koordinasjon av kulturell verdiskapning.

– Dette ønskjer eg òg innspel på, sa Helleland, men det rekk vi dessverre ikkje i dag, avslutta ho.

Ein ny rundebordskonferanse kan dermed bli aktuell i nærmaste framtid, ettersom regjeringa har uttalt at kreativ næring kan bli viktig i framtida, når Noreg må finne nye bein å stå på etter at oljeeventyret tar slutt. (©NPK)

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 16.11

LES OGSÅ

ANNONSE