Fekk pris for roman på «kebabnorsk»

Kritikarane jubla då 20 år gamle Maria Navarro Skaranger debuterte med «Alle utlendinger har lukka gardiner». Denne helga fekk ho Debutantprisen.

Andrea Rygg Nøttveit
Publisert
Oppdatert 24.05.2017 16:05

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Den særeigne debutromanen «Alle utlendinger har lukka gardiner» vart selt til Danmark allereie før den norske utgjevinga i januar i år.

No har forfattar Maria Navarro Skaranger vorte tildelt den første Debutantprisen, som vart delt ut under Debutantfestivalen i Oslo i helga.

Juryen meinte at «Alle utlendinger har lukka gardiner» skilte seg ut som eit originalt stykke skrivekunst.

«Gjennom romanens sterke tematisering av identitet, som skrivast fram i ein levande og presis multietnolektisk språkstil, viser Skaranger oss eit spesifikt og krystallklårt bilete som utvidar og forsterkar vår forståing av kva det norske samfunnet er,» heiter det vidare i grunngjevinga

Skaranger er sjølv oppvaksen på Romsås i Oslo. I debutromanen «Alle utlendinger har lukka gardiner» nyttar ho ei skriftleg form av det mange vil kalla «kebabnorsk», for å skildra oppvekst i den fleirkulturelle delen av Noregs hovudstad.

Romanen, som kom ut på Forlaget Oktoer fekk mykje merksemd i media og førsteopplaget vart utseld på få dagar.