Test kunnskapane dine!

mm

Quiz fungerer som ein turbo på hjernen, ifølgje amerikansk forsking.

Me lærer betre ved å teste oss sjølv undervegs. Det viser forsøk som psykologane Katherine Rawson og Mary Pyc ved Kent State University i Ohio har gjort, ifølgje Forskning.no.

Så då er det berre til å la seg seg utfordra, anten det berre er du, eller du vil konkurrera med nokon i familien din eller vener:

Klarer du julequizen vår?

Kva veit du eigentleg om MIdtausten?

Er du god på krim? Prøv krimquizen vår!

Prøv deg på nokre dei andre quizane våre her!

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 15.57

LES OGSÅ

ANNONSE