Norske forlag har gått saman om ei norsk, alternativ løysing for sal av barnebokappar.

Redaksjonen
Redaksjonen

Det er forlaga Cappelen Damm, Gyldendal, Aschehoug og Samlaget som har gått saman om ei alternativ løysing i tillegg til kanalane til Apple og Google for sal av barnebøker, såkalla eBok+.

Ei felles norsk sals- og distribusjonsløysing for barnebøker, vil likna den norske modellen for sal av e-bøker til vaksne. Cappelen Damm seier i ei pressemelding at fordelen med ei slik løysing er at kundane blir meir teknologiuavhengige.

– I dag blir bøkene me har kjøpt låst til den nettbrettleverandøren ein vel og sjølvsagt blir det vanskelegare å byta teknologi. Med den nye løysinga held me forlaga orden på bøkene og kan levera til alle dei mest brukte nettbretta.

LES OGSÅ: Samlaget med digital storsatsing

Løysinga skal også gjera at det blir billegare å produsere langt fleire barnebøker som e-bok, enn kva det tidlegare har vore.

Tanum.no, som er først ute med dette av salskanalane, har laga ein eigen e-boklesar for barn med namnet «Boksnuser». Etter kvart vil også fleire nettbokhandlarar tilby eBok+.

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 15.52

LES OGSÅ

ANNONSE