– Skuterrapport blir misbrukt

Framtida
Publisert
Oppdatert 24.05.2017 15:05

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

– Skuterrapport blir misbrukt

Fleire tilhengarar av rekreasjonskøyring med snøscooter har i ettertid hevda at forsøksprosjektet frå 2001 til 2005 var vellykka. Margrete Skår som evaluerte forsøksprosjektet, seier det er feil å framstille forsøket som ein suksess, skriv Aftenposten.

Solberg-regjeringa har varsla at alle kommunar som har søkt, kan få vere med i ei forsøksordning der kommunane sjølve kan gi løyve til rekreasjonskøyring med snøscooter i utmark.

– Styresmaktene tek ein stor risiko ved å vidareføre forsøksordninga til 108 kommunar, seier forskaren og understrekar:

– Vår hovudkonklusjon var klar: Å innføre nye køyreføremål – som rekreasjonskøyring i tillegg til nyttekøyring – førte til auka støy og trafikkbelastning totalt sett i forsøkskommunane. Hovudkonklusjonen i rapporten har ofte stått unemnd i ettertid, samtidig som andre resultat er vridd på, noko som jo ikkje er uvanleg ved sterkt politiserte saker, påpeikar ho. (©NPK)

LES OGSÅ: DNT ut mot snøscooterpolitikk