Luftig bastskjørt i Nordsjøen

Framtida
Publisert
Oppdatert 24.05.2017 15:05

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Kolonimaneta med det latinske namnet Physohora hydrostatica har nemleg oransje fangarmar som omkransar maneta. På engelsk har maneta difor fått kallenamnet «hula-skirt jellyfish», fortel Havforskingsinstituttet.

Sjølv om maneta ser ut som eit einskildindivid, er det eigentleg ei samling individ med kvar si oppgåve, fortel instituttet vidare. Medan nokre individ har spesialisert seg på framdrift eller oppdrift, fungerer nokre som fangstorgan. Andre igjen har ansvaret for fordøying eller formeiring.