Fritt Ords Honnør til Ella Marie Hætta Isaksen

Ella Marie Hætta Isaksen var frontfigur under demonstrasjonane mot den manglande oppfølginga til regjeringa av høgsterettsdommen om vindturbinane på Fosen i Trøndelag. – Kunstnaren og aktivisten Isaksen har vorte eit sterkt symbol på den fornya rettskampen urfolk har ført i Noreg, 40 år etter Alta-aksjonane, skriv Fritt Ord i ei pressemelding. – Denne kampen har … Hald fram med å lese Fritt Ords Honnør til Ella Marie Hætta Isaksen