Seks galaksar funne med Webb-teleskopet: – Det tidlege universet er eit freakshow

Galaksane kan daterast 540–770 millionar år tilbake i tid etter Big Bang for 13,8 milliardar år sidan. På den tida var universet omtrent 3 prosent av dagens storleik. James Webb-teleskopet har avdekt endå eldre galaksar, som kan daterast til berre 300 millionar år etter byrjinga til universet, men det er storleiken og modnaden på desse … Hald fram med å lese Seks galaksar funne med Webb-teleskopet: – Det tidlege universet er eit freakshow