Laks, skipsfart, klede og mat: Dette er dei rikaste under 30 år

Gustav Magnar Witzøe (29) 🐟 Fødd 1993. Skattar til Frøya kommune. https://datawrapper.dwcdn.net/sNp0w/5/ Gustav Witzøe (29) si inntekt i 2021 var på 1,2 milliardar kroner, og med ein formue på 19,7 milliardar kroner, er han både den med høgast inntekt og formue i Noreg, ikkje berre blant dei under 30 år. Den skattbare inntekta er 212 … Hald fram med å lese Laks, skipsfart, klede og mat: Dette er dei rikaste under 30 år