Ny rapport om språkbyte: – Dårleg gjort mot nynorskelevane

– På lærarutdanningane er det viktig at studentane får utdanning som hjelper dei til å meistre nynorsk når dei kjem ut i jobb, også dei som ikkje har norsk i fagkrinsen sin. Alle som skal jobbe i skulen vil møte elevar som skal lære nynorsk, anten som hovudmål eller som sidemål, seier høgskulelektor Liv Astrid … Hald fram med å lese Ny rapport om språkbyte: – Dårleg gjort mot nynorskelevane