«Ikkje gløym klimakrisa! – Det er ikkje for seint å snu»

Teksta fekk 1.-plass i ForUM for utvikling og miljø, Framtida.no og Magasinett sin skrivekonkurranse «Korleis kan vi nå berekraftsmåla innan 2030?» Krig, energikrise og skyhøg inflasjon pregar overskriftene no om dagen. Det er forståeleg, men vi må ikkje gløyme den største krisa av dei alle, nemleg klimakrisa. Akkurat no står klimakampen her heime i Arktis … Hald fram med å lese «Ikkje gløym klimakrisa! – Det er ikkje for seint å snu»