«På passet mitt stod det: Nasjonalitet: Litauisk. Desse orda har følgt meg sidan då»

Dette innlegget vann førstepremien i Framtida.no sin skrivekonkurranse om Identitet. Kvart år trekker fuglar sørover til vinteren går over. Seinare, når den kalde tida er over, reiser dei heim. Mange menneske er som fuglar. Nokon gongar blir dei jaga frå heimen sin av vinterens kalde hender, og etterlet seg alt. Og dei ventar. I håp … Hald fram med å lese «På passet mitt stod det: Nasjonalitet: Litauisk. Desse orda har følgt meg sidan då»