– Det er eit problem at me ikkje snakkar om at menn blir valdtekne

– Eg har kjent på eit ekstremt kroppspress. Me blir jo framstilt som Ken-dokker, seier Henning Rasmussen. 18-åringen frå Klepp på Jæren lanserte nyleg diktsamlinga Du skal bli elsket lenge på Publica forlag. Dikt som terapi Rasmussen starta å skrive allereie som 13-åring for å takla depressive tankar og vonde kjensler. Si første diktsamling har … Hald fram med å lese – Det er eit problem at me ikkje snakkar om at menn blir valdtekne