Mål: 1724 innbyggjarar innan 2020

Konseptet «Lån ein lokal!» vart lansert ved førre Vinjerock. I år er dei lånbare vangsgjeldingane attende på festivalbiblioteket. Framtida.no freistar å gå forbi, men freistinga om å låne Torstein Lerhol vert for stor. Sjå alt frå Vinjerock!  Liggande engasjement – Vangsgjeldingar er eit interessant folkeslag, nesten eigen rase. Dei har mykje patriotisme, engasjement og fantasi, … Hald fram med å lese Mål: 1724 innbyggjarar innan 2020