ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Stortingsvalet 2021

Tema: Stortingsvalet 2021

Førstegongsveljarar: – Blir stas å endeleg røyste

Kristiane Vartdal Vågen (17), Volda Nestleiar i Volda Press. – Kva er dei viktigaste sakene for deg ved årets stortingsval? – Skulepolitikk er viktig. Eg vil få...

Ungdomspartia får mindre plass i media: – Fortener å bli tatt på alvor

Ifølgje tal frå medieovervakingstenesta Retriever som Framtida.no har henta inn, har ungdomspartia blitt stadig mindre omtalt i media etter stortingsvalet i 2013. – Det vitnar...

Klimaministeren forsvarer kostbare klimatiltak i Noreg

– Dette er Noregs største utsleppskjelde. Det er heilt avgjerande at me kuttar utsleppa i Noreg framover. Då kan me ikkje unnta den største...

Noregs dyraste klimatiltak har usikker klimaeffekt, men får stor støtte

– 50 milliardar kroner er ein svimlande sum for å elektrifisera sokkelen. Det er svindyrt og unødvendig symbolpolitikk, seier Andreas Brännström, formann i Framstegspartiets...

SV krev betre nynorskopplæring i lærarutdanningane

– Me må sikra at lærarutdanningane gjev tilstrekkeleg kompetanse til dei som skal undervisa i nynorsk som hovudmål og sidemål, seier Hege Lothe til...

– Makta dei middelaldrande har, vil bli forsterka framover, seier valforskar.

Auka levealder, synkande fødetal og eldre innvandrarar gjer at den gjengse nordmann blir stadig eldre. Slik aukar også snittalderen til dei med stemmerett litt...

No skal Generasjon klimastreik stemme for første gong

Når miljøsaker blir diskutert i avisene, er temperaturen ofte høg. Det er kanskje ikkje så rart. Å gjera om på måten me lever på...

Førstegongsveljarar om Stortingsvalet: – Ein blir jo meir engasjert når ein har moglegheit til å stemme

– Vi har sett bilete av 81 av dei 112 representantane som sat der inne, seier Tonje Marie Halmrast (17) medan ho peiker mot...

Arbeidarpartiet på botnnivå blant studentane

Ap får ein oppslutnad på 19,3 prosent, som er ein nedgang på 6,2 prosentpoeng sidan førre studentmåling, skriv Universitas. Det er første gongen Ap er...

Styreleiar i LNU: «Vi treng eit enda yngre Storting!»

I desse dagar held dei politiske partia nominasjonsmøte. Her bestemmer dei kven som skal stå på stortingslister, og dermed ha moglegheita til å bli...
ANNONSE

MEIR OM demokrati

MEST LESE