ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Skulepolitikk

Tema: Skulepolitikk

Vil gi born karakterar

Høgre har bestemt seg for korleis talkarakterar i barneskulen skal innførast om partiet får makta etter valet. Partiet vedtok på landsmøtet tidlegare i år at...

Må svara om skulepolitikken

Framtida.no lét Elevorganisasjonen setje politikarane til veggs om skulepolitikk. Elevorganisasjonen arbeider til dagleg med politikk. Dei har over 350 medlemskular og kjempar for rettane...

Desse lærarane vil Høgre sparka

Dei som ikkje oppdaterer seg fagleg, skal mista retten til å undervisa. Stefan Heggelund frå Høgre, som sit i utdanningskomiteen i Oslo bystyre, seier til...

Forskar slaktar skuletest

Pisa-undersøkinga er eit internasjonalt prosjekt i regi av OECD, som skal kartleggje 15-åringar sin kompetanse innan lesing, matematikk, naturfag og problemløysing. Undersøkinga vert gjennomført...

Grøn utdanning i medvind

I april kunne Samordna Opptak slå fast at interessa for høgare utdanning framleis er rekordstor. 1. juli måtte dei komande elevane velje kva for...

SV lovar gratis skulemat

Sosialistisk Venstreparti lovar at alle barn frå første til tiande klasse skal få skulemat i den kommande fireårsperioden. I partiprogrammet for 2005 kravde SV...

– For mykje prøvar og lekser

Ein ny rapport frå Nifu viser at elevar som får mykje lekser og prøvar får dårlegare karakterar. – Det kan vere så enkelt som at...

– Skremmande mangel på kunnskap

– Elevane har veldig liten kunnskap om slikt som renter, sparing eller kostnadane ved å ha kredittkort. Det er skremmande, for mangelen på kunnskap...

Lukkelege, trass skulen og helsa

«Samla sett gjer Noreg det svært bra», er konklusjonen frå Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD). Berre sveitsarane er meir tilfredse med livet enn...

– Leksehjelpa er mislykka

– Leksehjelpa i barneskulen er mislykka. Det meiner rektor på Velle skule, Harald Bjarne Thunem. I årsmeldinga til Velle skule går rektoren til åtak mot ordninga...
ANNONSE

MEIR OM Skulepolitikk

MEST LESE