ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Sidemål

Tema: sidemål

– Litt kjekt og litt skummelt

 – Alle vil skrive om at Medna skriv nynorsk, ler Sjovda Akhvarbekovna Viskhanova. Ho hentar fram kaffe og Marie-kjeks i leiligheita på Mortensrud. Sjovda...

Med klem skal målet kvelast

I førre veke publiserte Utdanningsdirektoratet eit førebels utkast til ny læreplan i norsk. Utkastet frå direktoratet føreslår at: • elevane skal framleis ikkje læra sidemål før...

Nynorsk som hjernetrim

Den internasjonale tospråksforskinga har avdekka ei rekkje utviklingsmessige fordelar ved det å veksa opp med to språk frå tidleg alder. Her er nokre viktige...

I spissen for nynorskaksjon

«Utan eksamen i nynorsk blir grunnlaget teke bort for nynorsken som jamstelt skriftmål og riksspråk. – Nynorsk er og skal vera jamstelt skriftmål og riksspråk –...

Nynorsk- feministane

 Sogn og Fjordane SV stod for ein veldig stilig nynorskmarkering som vart lagt merke til på SV-landsmøtet. Fleire stilte med stilige nynorskfeminist-T-skjorter, i tillegg...

Språkrådet hardt ut mot sidemålsframlegg

Språkrådet viser mellom anna til språkmeldinga Mål og meining, der det vart slått fast at «det er viktig å sikra skuleelevar god opplæring i...

Vil ha samisk som sidemål

– Det meiner eg vil vera viktig for å styrkja det samiske språket, seier ho til NRK.no. Ho peikar på at mange elevar i samiske...

SV-arar ser raudt

SV-leiar og kunnskapsminister Kristin Halvorsen opna denne veka for å tone ned sidemålsundervisninga i den nye læreplanen som Utdanningsdirektoratet no arbeider med. Det har...

Best på sidemål

  Elevane frå fylket som gjekk ut av grunnskulen i vår, har levert svært gode resultat, syner oversikten som Utdanningsdirektoratet har offentleggjort. Resultata frå eksamen...

Sidemålsmonsteret fortel

Eg kjem til å invadere draumane dine. Eg er der du minst ventar det. Når festen er på det hyggelegaste, så dukkar eg opp....
ANNONSE

MEIR OM sidemål

MEST LESE