ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Samferdsel

Tema: Samferdsel

– Gjev problem for utkantane

Ny stamveg langs kysten vil gje eit sterkt sørvestland mellom Bergen, Haugesund og Stavanger som ein motpol til Oslo. Men samstundes vil områda som...

Vil ha batteriferjer

Med same teknologi som elbilen Tesla skal norske fjordferjer verte batteridrivne. Selskapet Cavotec i Mjøndalen er med på prosjektet for å utvikle ei ny...

Vegvesenet: Få tunnelulykker

Etter den dramatiske brannen i Gudvangatunnelen, der nesten 70 menneske blei røykskadd, har Vegvesenet laga ei oversikt over talet på ulykker som har skjedd...
ANNONSE

MEIR OM Samferdsel

MEST LESE