ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Privatøkonomi

Tema: Privatøkonomi

Går ikkje i luksusfella

Når elevane no skal læra å rekna ut areal, får dei «kjøpa» måling og tapet, og pussa opp. — Eg seier ja til alt ho finn. Tilståinga...

Unge får hjelp til å styra økonomien

I eit samarbeid mellom Finansnæringens fellesorganisasjon, Husbanken og Nav blei den digitale læringssimulatoren introdusert tysdag. Prøv simulatoren no! Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete trykte på...

Dobla omsetninga med lokal mat

Gloppen hotell har dobla omsetnaden frå tre til seks millionar i første kvartal i år samanlikna med i fjor. Satsinga på lokal mat får...

Får att 23 milliardar

I overkant av 2,9 millionar lønnstakarar og pensjonistar får skatteoppgjeret sitt etter at Skatteetaten har behandla sjølvmeldinga.   140.000 fleire skattytarar får skatteoppgjeret i juni i...

Privatøkonomi inn i skulen?

I ei landsomfattande gransking som Synovate har gjort for DNB seier ni av ti at ungdomsskulen og/eller vidaregåande skule bør formidle kunnskap om bustadlån,...

Lettast å byte gåver i romjula

  Har du kjøpt julegåver på nettet, har du 14 dagars angrefrist. Er gåva derimot kjøpt i butikk, kan du ikkje krevje å få byte....

Har ikkje peiling på økonomi

Den finansielle kompetansen er altfor låg i befolkninga, og verst er det blant den yngre garde som skal ta viktige avgjersler om lån og...

Små endringar for dei fleste av oss

Avgiftene aukar stort sett med prisstiginga medan skattesatsane blir justert med venta lønsvekst på 4 prosent. Skattenivået aukar ikkje. Nokre får skattelette medan andre...

Rekordlåg rente i Lånekassen

 Frå 1. oktober er det muleg å binde studielånet til ein rentesats som er lågare enn den flytande renta.Fastrentesatsane vil vere på 2,673 prosent...

Berre éin av fire utnyttar BSU

Lukka smiler til Trine Espelid og Jan Morten Dvergsdal. Dei er nygifte, nettopp ferdige med studia sine og har nyleg kjøpt seg bustad på...
ANNONSE

MEIR OM Privatøkonomi

MEST LESE