ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Oljeboring

Tema: oljeboring

– Oljefunn kan føre til sosial uro

Johan Sverdrup-funnet kan vere det som sikrar oss nok pengar til å finansiere velferdsstaten og eldrebølgja i framtida. Men oljeboomen fører òg til auka...

Oljearbeidarar krev 4.000 per natt for sengedeling

Statoil ønskjer å gjennomføre planlagt vedlikehaldsarbeid på plattforma på 17 dagar – fem dagar mindre enn normalt, og ved at opptil 126 personar deler...

Spennande melding om oljerettar

For åtte år sidan blei Torbjørn Veslehaug vesttele då han kjøpte hus og busette seg i området ved Søftestad gruver i Nissedal. Nyleg dukka...

“Alle” vil vera lærling her

Talet på søkjarar til læreplassar i Statoil har auka årleg i det siste. For to år sidan søkte 1954 ungdommar på læreplass i landets...

Utdanning viktigare enn olje

Ein ny rapport frå OECD samanliknar PISA-resultata(som testar ferdigheitane til 15-åringar ) ulike land fekk i matematikk og kor stor prosent av BNP naturlege ressursar utgjer...

– Parodisk folke- styre av olja

Dei siste åra har naudropa kome stadig tettare: Noreg treng fleire arbeidsfolk med realfagsutdanning, og det kjapt! Industrien, kommunane, forskingsmiljøa, kraftselskapa, entreprenørane – alle...

Myten om den reine, norske oljen

«Noreg har verdas reinaste oljeindustri» – setninga har blitt noko nær eit mantra i norsk olje- og miljø­debatt. Påstanden blir ikkje berre stadig repetert...

Stort oljefunn i Barentshavet

Statoil har gjort eit stort oljefunn i Barentshavet. Ein reknar med at funnet er på mellom 200 og 300 millionar fat. Funnet er gjort i...

Fleirtal vil leita etter meir olje

34 prosent av ungdom mellom 15 og 24 år er heilt usamde i å slutta med oljeleiting i norske farvatn. 23 prosent er ganske...

Statoil startar kartlegging av Lofoten

No skal selskapet finne ut kor mykje olje og gass som finst i området. Tre somrar på rad har store skip skote seismikk i områda...
ANNONSE

MEIR OM Miljø

MEST LESE