ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Nynorsk

Tema: Nynorsk

– Har alltid hatt forteljingar inni meg

- Eg har alltid hatt forteljingar inni meg. Eg trudde alle hadde det slik, men eg har etter kvart funne ut at slik er...

Ei røyst av jern og vind: Sølve Grotmol (1939-2010)

For min del tok det heile til i 1988: Eg var eit barn og hadde ikkje noko samanlikningsgrunnlag, og reflekterte difor ikkje over det...

Vidaregåande opplæring i norskfaget

(Ei (nesten) sann historie frå (noko som kan minne om) røynda.) Dei stirar ikkje fordi han er blond og fager. Dei stirar fordi han er...

Nynorsk + minoritetsspråk = bra

Det som kjenneteiknar minoritetsspråklege elevar er at dei er svært språkleg kompetente og bevisste, og er motiverte for å lære fleire språk. I tillegg...

Eit språkpolitisk problem

Personleg vert eg ofte stilt spørsmål som til dømes: Skriv du sånn der nynorsk? Kvifor skriv du sånn der nynorsk? At du orkar...

Viktig om makta i språket

Språket blir brukt for å setje ord på ting og tankar. Somme måtar å bruke språket på reknar dei fleste av oss som naturlege...

Synkoke – samspel for alle pengane

Kristian Harnes (24) frå Harøy og Kurt Andre Aase (24) frå Bygstad kom for nokre år sidan inn på høgare utdanning innan jazzmusikk, men...

Popstjerne på nynorsk

Og vi har hausta mange godord frå andre nynorskstjerner, som Herbjørn "Derrick" Sørebø. Og det er lett å tenkje at no kan det ikkje...

Noko å byrja med

I haust byrja eg på nordisk ved NTNU. Det er nok fyrst og fremst litteratur som interesserer meg personleg, men studiet inkluderer eit obligatorisk...

Namn i nyheitene

Spalta kan samanliknast med siste nyheitssak før sporten i Dagsrevyen, eit godmodig innslag der ein løsnar litt på slipset – og får sjåaren i...
ANNONSE

MEIR OM kjendis

MEST LESE