ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Nynorsk

Tema: Nynorsk

NULL

Sjølv om Skigutane har blitt kjøpt opp og slått saman med Active Brands, vil framleis merkevarer som Kari Traa og Vossatassar marknadsføre seg på...

Er valfritt sidemål drepen for nynorsken?

Ein bør heller gjera det motsette: Gjera sidemål valfritt, og styrke nynorsken i tradisjonelle nynorskområde. Eg er fødd og oppvaksen i det som er eit...

NULL

 – vil de la intervjuet stå med små bokstavar, litt som ein hyllest til estetikken min? spørsmålet kjem frå suksessbloggaren mariell øyre, som skriv noregs...

NULL

Eg er sikkert ikkje den einaste som likar å distrahere meg bort frå ein tung dag på kontoret eller ei keisam forelesning ved å...

NULL

Totalt presenterer Det Norske Samlaget elleve debutantar denne hausten, åtte som skriv for vaksne, og tre som skriv for barn og unge. Eg er stolt...

NULL

Rasmus Løland var ein av dei første norske forfattarane som såg verda frå borna sitt perspektiv. I 2011 er det 150 år sidan han...

”- Snakk dialekt, men berre ikkje din eigen”

Somme trur nok at dialekt er eit slags avvik frå eit ”korrekt”  standardtalemål. Vel, Nynorskordboka forklarer ordet som ”variant av eit språk som blir...

Tung, hard og svart nynorsk

Medan det før andre verdskrig var ein av tre nordmenn som nytta seg av nynorsk som skriftspråk, gjer bare ein av ti det same...

– Har alltid hatt forteljingar inni meg

- Eg har alltid hatt forteljingar inni meg. Eg trudde alle hadde det slik, men eg har etter kvart funne ut at slik er...

Ei røyst av jern og vind: Sølve Grotmol (1939-2010)

For min del tok det heile til i 1988: Eg var eit barn og hadde ikkje noko samanlikningsgrunnlag, og reflekterte difor ikkje over det...
ANNONSE

MEIR OM Sport

MEST LESE