ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Meiningar

Tema: Meiningar

Kva har song å seie for meg?

Som ungdom er ein av dei viktigaste tinga eg treng i kvardagen min, musikk. Eg lever på å høyre på musikk, og uttrykkje korleis...

Like bursdagsbarn leikar best

Viss du spør kven som helst som har kjent meg over litt lengre tid, så er det i alle fall eitt faktum dei kan...

Dei verkelege juleheltane

Julefreden er på veg ut døra og vi er no for fullt i gang med våre kvardagsliv. Men før jula forsvinn heilt i frå...

Åtvaring: Smittefare!

Penelope Lea hadde nettopp halde ein appell for miljøet framfor fleire titals, kanskje fleire hundre miljøforkjemparar utanfor Stortinget. Ho hadde engasjert seg for miljøsaka sidan...

Denne jula krev vi at politikarar tek ansvar

Medan fyrste snøen fell i Noreg og juletrelysa vert tende, møttest verdsleiarar i Polen for å bestemme korleis vi skal nå måla i Parisavtalen....

Norskfag utan norske dialektar?

Norske dialektar er ikkje nemnde med eit einaste ord i utkast til ny læreplan for norskfaget. Det er urovekkjande. Den norske dialektvariasjonen er heilt unik. At...

– Eg er ikkje til pynt på fylkestinglista, om det er det du trur

Innlegget var først publisert i Oppland Arbeiderblad. Vi har sett det så mange gonger, eldre menn som ser bedande bort på unge jenter og seier...

Gje meg George Michael!

På vidaregåande hadde eg ein nesten manisk juletradisjon der eg høyrte på Last Christmas på repeat kvar einaste morgon, medan eg åt klementiner til...

Ungdomen vert tvinga til å droppa nynorsk

Visste du at heile 23 prosent av elevmassen på grunnskulen i Rogaland har nynorsk som hovudmål? Då snakkar vi altså om over tusen 14-åringar...

Kan vi håpe på eit ungdomsopprør?

Saka var først publisert hjå Energi og Klima.  Dei siste to åra har eg og forfattar Sigbjørn Mostue besøkt 70 norske skular og snakka med...
ANNONSE

MEIR OM Meiningar

MEST LESE