Framsida Tema Meining

Tema: meining

Likestilling i revers?

Som småbarnsfar har eg fylgd med på debatten om endringane i reglane for foreldrepermisjon. Dette er eit minefelt av såkalla sterke kjensler, så ein...

Klimaverstingen: Lukk auga, så er graset framleis grønt

For eit mas. Det verkar som media ikkje bryr seg om at eg har nok å tenkje på. Dei berre pøsar på, med artiklar, tips...

Nynorskelevar er skuleflinke!

Teksten var først på trykk hjå Dag og Tid.  Etter at Arne Sølvberg spådde nynorskens undergang med innlegget «Nynorsk på sotteseng» 30. november, har ei...

Kven er eigentleg morgondagens heltar?

Innlegget var først publisert i Energi og Klima. Du har sikkert fått det med deg, eller ikkje klart å unngå reklamen: Equinor støttar morgondagens heltar....

17 år og på liste ved lokalvalet: Politikk er det som gjer ein gnist til ein flamme

Eg vert ofte spurd kvifor eg engasjerer meg politisk, kvar det hender eg svarer «kvifor gjer ikkje du?». Diverre er det alt for ofte...

Kva hugsar du frå seksualundervisninga?: Boksen med det rare i

– Det er plass til sju liter vatn i éit kondom, seier helsesøstera. Ho held kondomet på den kleinaste måten ein kan halde eit...

Til lykke med nasjonaldagen, samar!

FN har utpeika 2019 som det internasjonale året for urfolksspråk. Det gir særskild merksemd til dei språka i verda som blir nytta av eit...

Elevar om mobilforbodet: Me kjenner oss tryggare

Teksten stod først publisert hjå Avisa Nordhordland.  I media har det den siste tida vore reportasjar som gjeld mobilforbod i skulen, og der rektorar og...

Kva har song å seie for meg?

Som ungdom er ein av dei viktigaste tinga eg treng i kvardagen min, musikk. Eg lever på å høyre på musikk, og uttrykkje korleis...

Like bursdagsbarn leikar best

Viss du spør kven som helst som har kjent meg over litt lengre tid, så er det i alle fall eitt faktum dei kan...
ANNONSE

MEIR OM Meiningar

MEST LESE