ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Meining

Tema: meining

«Skriv nynorsk i dag  – på handlelista, i meldingar, på Messenger, TikTok, Twitter og Snapchat»

I dag er det 137 år sidan jamstillingsvedtaket. Dette vedtaket slo fast at bokmål og nynorsk er likeverdige målformer som skal vera jamstilte skriftspråk...

ME-dagen: «Kronisk sjuke føler seg usynlege og lite forstått»

Denne teksta var først publisert på Instagram av Marie Murby, @murbydesigns, og er omsett til nynorsk og publisert med løyve. For meg er ikkje mai...

Ekskludering og russetid: «Det gjer jævleg vondt»

Dette innlegget vart først publisert som video på TikTok, og er transkribert med løyve. Hei! Eg ville berre snakke litt om det å ikkje bli...

Spire: «Alle avlingane deira var øydelagde, og inntektskjelda vaska vekk med flaumen»

Ein av verdas største urettar er at dei som har minst skuld i klimaendringane blir hardast ramma av dei. Samstundes som oljenasjonen Noreg planlegg å...

BSU og sosialhjelp: «Svekkjer økonomien til unge i vanskelege situasjonar»

BSU (bustadsparing for unge) er ein form for sparekonto for dei under 33. Ordninga er meint å stimulere unge til å kome i gang...

«Unge ser jobbannonse etter jobbannonse der ein ser etter fleirårig erfaring frå arbeidslivet»

I dag markerer arbeidarar over heile verda 1. mai, også kjent som arbeidarane sin internasjonale kampdag. Dette er ein dag der vanlege folk går...

«6 gode grunnar til at verda ikkje går til helvete»

Vald mot born er no forbode i Somaliland Somaliland innførte 1. februar i år lova Somaliland Children’s Act. Den skal verna born mot all vald...

«Som skeiv er eg enormt skuffa. Det bør ikkje vere valfritt å anerkjenne eksistensen vår»

NB: Inneheld plottblottarar til filmen Fantastic Beasts: the secrets of Dumbledore. Fantastic Beasts: The secrets of Dumbledore rullar over norske kinolerret, og fans over heile...

«Vi vert fråtekne det beste som har skjedd transpersonar sitt helsetilbod»

I går fekk vi vite at Helsestasjonen for Kjønn og Seksualitet (HKS) i Oslo har blitt beordra av Statsforvaltaren til å stoppe all kjønnsstadfestande...

Tvangssterilisering og mangel på tredje juridisk kjønn: «Dette er det Jonas ikkje orsakar for»

Dette innlegget vart først publisert på Instagram, men er omarbeidd og attgjeve med løyve og velvilje. Hei, Jonas og Anette! Mitt namn er Isak Bradley og...
ANNONSE

MEIR OM Diskriminering

MEST LESE