ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Landbruk

Tema: Landbruk

Mykje unytta utmarksbeite

– I dag hentar to millionar sauer og lam, i tillegg til nokre titusen storfe og hest, ut rundt 300 millionar fôreiningar frå utmarksbeite....

– Jordbruket i ferd med å kollapsa

– Frå 1969 til 2009 blei mellom 75 og 94 prosent av bruka i dei fleste ytre kystkommunane på Vestlandet lagt ned. Det er...

Ber Giske om å setja ned stigen

Changemaker overleverte i dag 8023 underskrifter til nærings- og handelsminister Trond Giske for at han og regjeringa skal drive ein meir rettferdig handelspolitikk. – Changemaker...

Vil skrota gamle traktorar

– Ordninga er bra for begge partar. Eigarane kan enkelt kvitte seg med køyrety som har vorte til spesialavfall, mens vi kan attvinne metalldelane,...

Bondelaget:– Lite landbruksfokus

Leiar Nils T. Bjørke skriv i eit brev til skulane at ungdomsskoleelevar i dag ikkje er klar over at landbruk inngår i naturbruk, og...

Gardsutsala har god hygiene

– Resultata viser at mykje er bra i desse verksemdene, sjølv om det framleis står att nokre utfordringar, spesielt når det gjeld interkontroll og...

Unge bønder satsar friskt

  Det er tidleg om morgonen, men på Uppigard Natadal er rundt førti unge bønder, eller framtidige bønder, vakne og morgonfriske. Å vera morgonfrisk er...

Mangel på storfekjøt

Smørmangelen har allereie ført til at det er mangel på enkelte kjøtprodukt i butikkane, sidan bøndene har halde igjen dyra sine for å produsere...

Prisar kulturgard

Bygdeutviklingsprisen 2011 på 200.000 kroner har gått til Haaheim Gaard i Uggdal på Tysnes. Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk stod for utdelinga på...

Lyst til å bu på bygda?

– Me ser at det er stor interesse for lokalt utviklingsarbeid. Dette er eit arbeid som det er svært viktig å støtte opp om,...
ANNONSE

MEIR OM Distriktspolitikk

MEST LESE