ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Landbruk

Tema: Landbruk

Difor satsar få på landbruk

Norsk Landbruksrådgiving slit med å få folk i stillingane sine og meiner det blir utdanna for få med landbruksfagleg spisskompetanse. Fagforeininga Naturviterne, som organiserer...

Store sauer laga ullkrøll

Naboen kom til unnsetning då Sverre Bjelde i Aurland vart i beit for saueklyppar. Etter at den proffe, innleigde klypparen valde å avstå frå å...

Mindre matjord blir bygd ned

Men framleis er det den beste matjorda som blir bygd ned. I fjor som åra før var fylka Rogaland og Sør-Trøndelag blant dei verste...

Lønshopp for bøndene

Norske bønder tente 36.000 kroner, eller 8 prosent meir, i 2010 enn året før. Til samanlikning var lønsveksten for alle yrkesgrupper  fire prosent i...

Ni av ti vil ha jordbruk

Dette talet er større enn på noko måling sidan målingane starta i 1979. Eit stort fleirtal av dei spurde, 79 prosent, er også positive til...

Gulrotfrøa allereie i jorda

Grønsakbonde Helge Pettersen har aldri før sådd gulrøter så tidleg som i år. Medan det er vinterferie for ein del skuleelevar og mange er på...

Livet med lama

– Eg kan absolutt anbefale folk som skal ta over ein gard å byrje med lama, fortel Helge Rorgemoen. På garden hans i Øyfjell...

Mykje unytta utmarksbeite

– I dag hentar to millionar sauer og lam, i tillegg til nokre titusen storfe og hest, ut rundt 300 millionar fôreiningar frå utmarksbeite....

– Jordbruket i ferd med å kollapsa

– Frå 1969 til 2009 blei mellom 75 og 94 prosent av bruka i dei fleste ytre kystkommunane på Vestlandet lagt ned. Det er...

Ber Giske om å setja ned stigen

Changemaker overleverte i dag 8023 underskrifter til nærings- og handelsminister Trond Giske for at han og regjeringa skal drive ein meir rettferdig handelspolitikk. – Changemaker...
ANNONSE

MEIR OM Bistand

MEST LESE