ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Landbruk

Tema: Landbruk

Gardsutsala har god hygiene

– Resultata viser at mykje er bra i desse verksemdene, sjølv om det framleis står att nokre utfordringar, spesielt når det gjeld interkontroll og...

Unge bønder satsar friskt

  Det er tidleg om morgonen, men på Uppigard Natadal er rundt førti unge bønder, eller framtidige bønder, vakne og morgonfriske. Å vera morgonfrisk er...

Mangel på storfekjøt

Smørmangelen har allereie ført til at det er mangel på enkelte kjøtprodukt i butikkane, sidan bøndene har halde igjen dyra sine for å produsere...

Prisar kulturgard

Bygdeutviklingsprisen 2011 på 200.000 kroner har gått til Haaheim Gaard i Uggdal på Tysnes. Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk stod for utdelinga på...

Lyst til å bu på bygda?

– Me ser at det er stor interesse for lokalt utviklingsarbeid. Dette er eit arbeid som det er svært viktig å støtte opp om,...

Landbruks- interessa går ned

Partnaren til gardbrukaren har redusert talet på arbeidstimar med gardsarbeid frå 1990 til 2009. Det går fram av ei gransking gjennomført av KUN – senter...

Drøymer om småbruk

Dei aller fleste bor, eller ønskjer å bu, i ein småby, ifølgje målinga. Dei fleste føretrekkjer dessutan å bu der dei bur nå. Men...

Frå vidde til skog?

Statistikken er tydeleg: Talet på gardsbruk i Noreg er på veg nedover. Å leve av å drive eit småbruk er vanskeleg utan ei attåtnæring....

Butikkane satsar på gardsmat

– Eg har tru på at marknaden for gardsmat vil vekse. Vi har bygd ein eigen avdeling og driv aktiv marknadsføring, fortel daglegvaresjef Steinar...

Smørmangelen kan velte Tine

Om lag 40 prosent av dei spurde seier at dei har fått eit dårlegare inntrykk av Tine enn det dei hadde før, skriv Nationen. Omdømmeekspert...
ANNONSE

MEIR OM Landbruk

MEST LESE