ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Kommunesamanslåing

Tema: Kommunesamanslåing

Vil gjere Sunnmøre om til ein kommune

Det er i Kommunal Rapport Gjelseth tek til orde for at det i framtida må halde med ein, til naud to, kommunar på Sunnmøre,...

Mest nøgd i små kommunar

Rundt 100 kommunar har vore med i borgarundersøkinga, som er gjennomført av Sentio. Innbyggjarane har blitt spurt om å rangere tenestetilbodet, bustadforholda, tryggleik, demokrati...

Opnar for tvangs- samanslåingar

Sosialistisk Venstrepartis parlamentariske leiar Bård Vegar Solhjell stiller seg på Næringslivets Hovedorganisasjons side og opnar for å bruke tvang for å slå saman kommunar. Solhjell...

– Difor blir det ikkje samanslåing

– Det er her hunden ligg gravlagt, sa BI-professor Rune Sørensen til tilhøyrarane på årskonferansen til NHO i dag. – Grunnen til at småkommunane ikkje...

Mindre skepsis til storkommunar

Det er første gong sidan Nationen starta meiningsmålingane sine om kommunesamanslåing at det ikkje er klart fleirtal mot, skriv avisa. I 2008 var det 54...

– Kan spara 29 milliardar på effektiv drift

Dette viser ein ny analyse. Berre innan pleie- og omsorgssektoren ville norske kommunepolitikarar ha fått over tolv milliardar kroner meir å rutte med (rundt 15.000...

Fleirtal vil slå saman kommunar

Det kjem det fram i ei måling utført av NoregsBarometer for Kommunal Rapport. Målinga blei utført i perioden 4. juli til 3. august. Eit representativt...

Tapar millionar på saman- slåing

Det er ikkje sjølvsagt at småkommunar kan spara pengar på å slå seg saman til ein storkommune. Dei tre Hordaland-kommunane Øygarden, Fjell og Sund...

Seier nei til 680 millionar

Ein rapport frå Telemarksforsking, som blei lagt fram torsdag, viser at samfunnsutviklinga i Ryfylke kan få eit løft ved kommunesamanslåing. Dersom ein slår saman effektar...
ANNONSE

MEIR OM Kommunesamanslåing

MEST LESE