ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Høgre

Tema: Høgre

– Høgre til angrep på nynorsk

I helga vedtok landsmøtet i Høgre at dei ikkje vil at elevane i ungdomskulen skal ha obligatorisk sidemålsundervisning. – Vedtaket er veldig alvorleg. Dette er...

Vil ha inntaks- krav til vidare- gåande

På byggfag har 45 prosent av elevane under tre i snitt frå ungdomsskulen. I Oslo er det mange fleire elevar med låge karakterar som...

Strid om sidemål i Høgre

Søndag er det duka for debatt om framtida til sidemålet i ungdomsskulen. Unge Høgre er blant dei står bak eit forslag om å gjera...

Vil konkur-ranseut- setje Låne- kassen

Høgres studenterforbund føreslår i ein resolusjon til Høgres landsmøte å konkurranseutsetje Lånekassa, noko som vil gjere det mogleg for studentar å ta opp studielån...

Vil ha omkamp om DLD

Måndag kveld vedtok Stortinget å innlemma EUs datalagringsdirektiv i norsk lov, med 89 mot 80 stemmer. Direktivet pålegg lagring av data for epost, telefoni og...

AP størst blant ungdom

Framgangen er på 7,6 prosentpoeng til 33,4 prosent sidan sist måling for eit halvt år sidan. – Dette er utruleg bra tal. No gler me...

Vil ha Bergen som eige fylke

På årsmøtet til Bergen Høyre i helga var alle samde om at dei vil fjerna Fylkesmannen og gjera Bergen om til eige fylke. – Me...

– Styrk opplæringa av lærarar – og Høgre og FrP

Språkrådet har fått gjennomført ei undersøking som syner at mange lærarar i ungdomsskular meiner at dei ikkje har svært god kompetanse i hovudemna innanfor...

Siddisar vil kutta sidemål

Eit fleirtal i programkomiteen i Stavanger Høgre vil jobba for å innføra eit prøveprosjekt med valfritt sidemål i ungdomsskulen. Ved å gjera sidemålet valfritt, kan...

Pass deg for overvak- ingsnissen!

He's making a list, and checking it twice, gonna find out who's naughty and nice. Det er ikkje julenissen eg snakkar om. Det er...
ANNONSE

MEIR OM Arbeidarpartiet

MEST LESE