ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Folkehelse

Tema: folkehelse

Vil fjerna tobakksalet

– Hadde det blitt forbode med tobakksal hadde det eigentleg vore litt greitt. Då hadde eg nok slutta innan tre veker, sa ein røykande...

Dei eldste blir eldre

I dag er det ikkje så mange blant oss som kan feire hundreårsdagen sin, men delen som når denne milepælen, vil auke veldig i...

Gir auka kreftrisiko

 Britiske forskarar konkluderer med at overvekt har skuld i 12.000 krefttilfelle i året i Storbritannia, og fleire kjem det til å bli dersom britane...

Nordmenn lever 31 år lengre

I Tsjad bur der 12 millionar menneske. I Noreg bur der fem millionar. I Tsjad finst der 500 legar. I Noreg finst der 30 000. I Tsjad...

Nordmenn søv dårlegare

I dag kom Folkehelseinstituttets nye helserapport. Folkehelserapporten kjem kvart fjerde år, og oppsummerer helsestatusen i Noreg. Årets rapport syner mellom anna at mange nordmenn har...

Psykologar får ikkje sjukmelda

Psykologar bør få sjukmelda personar med psykiske lidingar, meiner Psykologforeningen, men Arbeids- og sosialdepartementet seier nei, skriv Dagens Medisin. Det er diskriminering, meiner Tor Levin Hofgaard,...

Røykelova vert strengare

Også barnehagane og skulane skal vere frie for tobakk. I butikkane blir det forbode med sjølvbetening av tobakksvarene. Automatane der varene er skjulte og...

Dei merkelegaste hallusinasjonane

Dei fleste har nok opplevd korleis tankane somme gongar kan ta snodige vegar. Samanlikna med dei som lir av verkelege vrangførestillingar er det likevel...

Mindre rus blant unge

Ein fersk rapport frå Statens institutt for rusmiddelforsking (Sirus), syner at nordmenn drikk mindre alkohol enn før. Også blant unge er både alkohol- og...

Mindre rus blant unge

Ein fersk rapport frå Statens institutt for rusmiddelforsking (Sirus), syner at nordmenn drikk mindre alkohol enn før. Også blant unge er både alkohol- og...
ANNONSE

MEIR OM Alkohol

MEST LESE