ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Distriktspolitikk

Tema: Distriktspolitikk

Å halda ungdom i bygda

Når ungdommen er ferdig på vidaregåande, går ofte ferda på ein folkehøgskule, høgskule eller universitet langt borte i frå heimen. Mykje av det ungdommen...

Vil flytta jobbar i staten ut av Oslo

Dette viser ei undersøking av Sentio på oppdrag for avisa Nationen. I distrikta er det heile 75,9 prosent som vil flytta fleire statlege arbeidsplassar...

Distrikta taper i kampen om nyutdanna

Kompetansearbeidsplassutvalet la tidlegare denne månaden fram forslag til regjeringa for korleis ein best mogleg kan spreie kunnskapsintensive arbeidsplassar utover landet. – Vi burde sjå om...

Raudosten berga

 TINEs konsernstyre vedtok i dag å fortsetje produksjonen av Gudbrandsdalsost ved ysteria i Lom og Skjåk og i Ørsta. Dermed vil «osten» rulle ut frå...

Kva skal vi leva av i framtida?

Noreg er i dag ein av verdas rikaste land, men rikdom er ikkje noko som er varig. Verdiar må skapast og forvaltast for å...

Lagar reservat for bygdedyret

Viss humørbonde Geir Styve får det som han vil, opnar landets truleg første innhegning for bygdedyr i mai. – Eg har søkt kommunen om å...

Slik skal fleire unge lokkast

Ein film skal lokka folk til Sogn og Fjordane. Fylkeskommunen ser ei slik satsing som ein god måte å leggja til rette for at...

Lova å flytta 6000 – klarte 85

– Me aktar å setja hardt mot hardt for å få Arbeidarpartiet med på ein storstilt flyttesjau. 6000 statlege arbeidsplassar skal ut av Oslo...

– Bra å la unge byggja i strand- sona

– Eit veldig kreativt forslag, seier statssekretær Hege Solbakken (Sp), til resolusjonen til Hitra KrF om å la ungdom få lov til å byggja...

Unge forskarar ynskjer lokal kontakt

Vest-Telemark-konferansen i Vrådal torsdag samla meir enn 200 personar. Temaet var innovasjon og nyskaping. Dette er nødvendig for å vidareutvikle næringslivet og auke folketalet...
ANNONSE

MEIR OM Distriktspolitikk

MEST LESE