Dette er vinnarane av Framtida.no sine påskenøtter

I årets påskequiz fekk me ei rekke unge frå heile landet til å fortelje litt om staden dei kjem frå. Di oppgåve var å svare på kva som var heimkommunen deira. Vinnarane var med i trekkinga av litt snop, lesestoff og eit heilt nylansert Framtida-berenett. Alle vinnarane er no kontakta gjennom kommentarfelta og bedne om … Hald fram med å lese Dette er vinnarane av Framtida.no sine påskenøtter