≡ Meny
Framtida

i samarbeid med ABC Startsida

SAMFUNNSøKONOMI

Fakta

Samfunnsøkonomi (òg kalla sosialøkonomi, statsøkonomi, nasjonaløkonomi eller politisk økonomi) er ein vitskap som korleis det økonomiske livet i samfunnet fungerer. Utgangspunktet er at alle typar behov ikkje kan tilfredsstillast ved hjelp av tilgjengelege ressursar og at det derfor er nødvendig å velje.

Les meir på Wikipedia, nynorsk, bokmål og engelsk!

Les òg på NHO.no, LO.no, Norges Bank og Finansdepartementet sine sider!

Finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap) om generasjonsrekneskapen: