≡ Meny
Framtida

i samarbeid med ABC Startsida

Tema: lom

Lom er best i landet

Det meiner i alle fall Kommunal Rapport, som har utvikla det såkalla Kommunebarometeret.

Vigdis Kroken, Fjuken
måndag 30. april 2012 15.24

Lom er best i landet

Kommunebarometeret er ei samanlikning av samtlege kommunar i Noreg, basert på sentrale nøkkeltal.

Poenget er å gje beslutningstakarar ei enkel og tilgjengeleg oversikt over korleis kommunen driv. Tala er i hovudsak henta frå Statistisk sentralbyrå si Kostra-database. Det er sett på det aller meste, frå skule, kultur, økonomi, kor brukarvenlege kommunane er og mykje meir. Det er brukt over hundre ulike nøkkeltal for å syne fram prestasjonane til kvar enkelt kommune. Konklusjonen vart at av 430 kommunar i Noreg er det Lom som toppar barometeret.

Administrasjonssjef Ola Helstad er ikkje den som spring ut av skinnet for ingenting, men seier til Fjuken at resultatet er «jælma bra».

– Det er ein stor prestasjon å bli den beste kommunen i Noreg, så det er klart vi er godt nøgde og glade for dette, seier han.

Kommunal Rapport slår fast at det er inga kommune som kjem så godt ut som Lom.

LES OGSÅ: 37 kommunar strauk på inneklima

– Det skuldast gode plasseringar innan nesten alle kategoriar. Det er umogleg å vera best på alt, sjølv om kommunen har gode økonomiske føresetnader for å prestere betre enn snittet på dei aller fleste område. Det er særleg svake tal innan barnevern som trekkjer ned. Kommunen har betra seg kraftig innan grunnskule og pleie- og omsorg dei siste to åra. Økonomitala er òg blant dei aller, aller beste i landet, skriv Kommunal Rapport.

Skjåk har òg gjort det knallgodt på Kommunebarometeret: 22. plass. Vågå kom ein del lenger bak: 193. plass.

Les saka i Fjuken!


Oppdatert: måndag 30. april 2012 22.46
Kommentarar 
ANNONSE: